skip to Main Content

สอบทฤษฎี (ออนไลน์ 24 ชั่วโมง) วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566

สอบสัมภาษณ์ ผ่าน Zoom วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น.


ขั้นตอนการสมัครสอบบัตรนายหน้า (ผู้ที่ผ่านการอบรมครบ 30 ชั่วโมง)

  1. คลิก : เพื่อสมัครสอบบัตรนายหน้า
  2. กรอกข้อมูลในลิงก์ พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน
  3. ชำระค่าสมัคร พร้อมแนบสลิปในลิงก์ (หากต้องการให้จัดส่ง คู่มือสอบ *แนวข้อสอบ ให้ชำระเพิ่ม 100 บาท)  **เฉลยข้อสอบ สามารถดูจากเว็บไซต์
  4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเชิญเข้าไลน์กลุ่มสอบบัตร (ภายใน 3 วันทำการ)

***เสร็จสิ้นการสมัครสอบบัตรนายหน้า***

ขั้นตอนที่ 1 การสอบทฤษฎี (ออนไลน์ 24 ชั่วโมง)

  1. คลิก : เพื่อสมัครสอบบัตรนายหน้า
  2. กรอกข้อมูลในลิงก์ พร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน
  3. ชำระค่าสมัคร พร้อมแนบสลิปในลิงก์ (หากต้องการให้จัดส่ง คู่มือสอบ *แนวข้อสอบ ให้ชำระเพิ่ม 100 บาท)
  4. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเชิญเข้าไลน์กลุ่มสอบบัตร (ภายใน 3 วันทำการ)

***เสร็จสิ้นการสมัครสอบบัตรนายหน้า***